Jumat, 07 Juni 2013

Aku adalah firman Tuhan Allah Yang Mahakuasa ! (Wahyu 1:8)Berfirmanlah TUHAN


TUHAN YESUS adalah Bapa kita di Sorga.
Sebab TUHAN YESUS adalah satu-satunya Bapa kami yang benar yang ada di Sorga, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa Maha Suci, Bapa yang Kekal Maha Kudus, Raja Damai Kekal Selamanya. Dimuliakanlah Nama-Mu yang berkuasa, Nama-Mu diatas segala-galanya Nama TUHAN YESUS. TUHAN YESUS BAPA kami di Sorga datanglah Kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.

Putra, KAMU DAN KITA SEMUA MENYEMBAH DAN SUJUD HANYALAH KEPADA TUHAN yang esa yaitu TUHAN YESUS BAPA KITA DI SORGA ADALAH TUHAN, ALLAH KITA !

JUGA TIDAK KUPELAJARI HIKMAT, SEHINGGA TIDAK DAPAT KUKENAL YANG MAHAKUDUS. (Pro 30:3)

Anak Allah yang hidup, mengambarkan keberadaan Allah itu sendiri, dan nilai dari kongkrit keberadaan Allah itu sendiri adalah YANG HIDUP.

Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, ANAK ALLAH YANG HIDUP!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. (Mat 16:15-17) 

Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab BUKAN MANUSIA YANG MENYATAKAN ITU KEPADAMU, MELAINKAN BAPA-KU YANG DI SORGA.

Marilah kita mengakui dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kemampuan kita, yang mengatakan YESUS adalah ANAK ALLAH YANG HIDUP, adalah Bapa YESUS yang di Sorga.

Lalu Yesus melarang murid-murid-Nya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. (Mat 16:20). Sebab ada tertulis pengertian Mesias adalah ANAK ALLAH YANG HIDUP (Mat 16:16).

Putra karena kamu dengar dari orang sebab mereka, BAIK AKU, MAUPUN BAPA-KU TIDAK KAMU KENAL, Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa AKULAH DIA, kamu akan mati dalam dosamu (Yohanes 8:19;24).

Pro_30:4  Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu!
Jawab Pro 30:4 :
Siapa namanya ?  sebab ada tertulis : “Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung. (Isa_42:8)”
Sebab ada tertulis : “Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya (Jer 10:10).” 
TUHAN ADALAH ALLAH YANG BENAR, DIALAH ALLAH YANG HIDUP

siapa nama anaknya? Sebab ada tertulis : ”Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, ANAK ALLAH YANG HIDUP!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. (Mat 16:15-17) 

Siapakah yang dimaksudkan Anak Allah yang hidup.
Jawab : Anak Allah yang hidup adalah firman Allah, sebab ada tertulis : ““Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. (Joh_5:27) “
Siapakah Dia  yang menerima kuasa dari ANAK MANUSIA itu untuk menghakimi ?
Jawaban : Dia adalalah firman Allah yang telah menerima kuasa dari ANAK MANUSIA itu untuk menghakimi.


Isa_42:8  Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.
Sebab Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku, sebab ada AKU memberikan kemulian-Ku kepada firman-Ku. Sebab ada tertulis : “Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. (Joh_5:27) “
Siapakah ANAK MANUSIA itu, sehingga ANAK MANUSIA itu memberikan kuasa-Nya kepada Dia  untuk menghakimi ?
Jawaban : ANAK MANUSIA itu sendiri adalah TUHAN (BAPA KITA YANG BENAR, DIALAH BAPA KITA YANG HIDUP, DIALAH BAPA KITA YANG MAHAKUASA).
Sebab ada tertulis : “TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita (Isa_33:22).”
TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita yaitu firman-Nya yang menjadi hakim bagi dunia.


Siapakah Dia  yang menerima kuasa dari ANAK MANUSIA itu untuk menghakimi ?
Jawaban : Dia adalalah firman Allah yang telah menerima kuasa dari ANAK MANUSIA itu untuk menghakimi.
Sebab ada tertulis : “Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman (Joh_12:48) (INI ADALAH PENGAKUAN YESUS SENDIRI).” Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. Sebab ada tertulis : (Pro 30:5 ). Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya (Psa_119:160). Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran (Joh_17:17).


Supaya kita semua memahami dan mengerti seluruh Kitab Suci, yang BAIK dan BENAR, siapakah yang mengatakan kalimat ini “AKULAH DIA” ? Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia (Joh_5:27). BAIK AKU, MAUPUN BAPA-KU TIDAK KAMU KENAL, Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa AKULAH DIA, kamu akan mati dalam dosamu (Yohanes 8:19;24).

Yer 23:24  Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? demikianlah firman TUHAN. (INI PENGAKUAN TUHAN YESUS SENDIRI)
MENGAPA ? SEBAB PENGAKUAN YESUS SENDIRI ADALAH FIRMAN TUHAN ALLAH (WAHYU 1:8). DAN SEBAB PULA TUHAN ITU ESA.

SEBAB ADA BUKTI PENGAKUAN YESUS SENDIRI ADALAH FIRMAN TUHAN ALLAH. Sebab Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku, sebab ada AKU memberikan kemulian-Ku kepada firman-Ku. Sebab ada tertulis : “Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. (Joh_5:27) “
Siapakah ANAK MANUSIA itu, sehingga ANAK MANUSIA itu memberikan kuasa-Nya kepada Dia  untuk menghakimi ?
Jawaban : ANAK MANUSIA itu sendiri adalah TUHAN (BAPA KITA YANG BENAR, DIALAH BAPA KITA YANG HIDUP, DIALAH BAPA KITA YANG MAHAKUASA).
Sebab ada tertulis : “TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita (Isa_33:22).”
TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita yaitu firman-Nya yang menjadi hakim bagi dunia. Sebab ada tertulis : “Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman (Joh_12:48) (INI ADALAH PENGAKUAN YESUS SENDIRI).”

Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus (Yohanis 17:3).
Dan apa yang tertulis dalam hukum Taurat tentang satu-satunya Allah yang benar, apa yang kau baca disana dalam kitab nabi Yeremia 10:10 dan apa yang apa yang kau sebutkan tentang pengertian itu yang kau baca dalam kitab nabi Yeremia 16:21. Apa pengertianmu ?
Sebab ada tertulis : “AKULAH TUHAN dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Allah.” Dan NAMA-KU TUHAN
Pertanyaan untuk Be Are In IMAN! TEGAS! LOGIS! JUJUR! Mengapa kamu mengatakan tiada TUHAN selain Allah ? berarti KAMUPULA JUGA TIDAK MENGAKUI ALLAH YANG HIDUP adalah pengertian dari arti TUHAN itu sendiri, Sebab ada tertulis : “Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya (Jer 10:10).”

Dan Marilah kita mendefinisikan pengertian firman TUHAN itu sendiri.
Berfirmanlah TUHAN artinya TUHAN dengan didalam-Nya yaitu FIRMAN , TUHAN menyatakan FIRMAN-NYA yaitu kuasa-Nya yang menjadikan segala sesuatu oleh FIRMAN, dan segala sesuatu yang telah dijadikan oleh FIRMAN atas kehendak TUHAN, dan kehendak yang dinyatakan oleh TUHAN dengan firman Allah adalah murni (Pro_30:5). Kebenaran (Yohanis 10:30) “Aku dan Bapa adalah satu." Sebab itu ada tertulis : TUHAN itu esa! (Isaiah 45:5; Deu_6:4; Mar_12:29)
TUHAN YESUS adalah satu-satunya Bapa kita yang benar, Dialah Bapa yang hidup di Kerajaan Sorga memberkati kita semua.